Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

ΤΟ  …. ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ    ΤΩΝ   ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ


    
1949*  -  Δημήτρης Σφαέλλος (Βουλευτής Πειραιά, συμμετείχε στον συνασπισμό του Λαϊκού Κόμματος)
      « Οϋτω το σύνολον του ετησίου εισοδήματος της Αιγίνης ανέρχεται περίπου εις 29 δισεκατομμύρια και είναι προφανέστατον ότι η Αίγινα  δύναται να συγκεντρώσει ένα εισόδημα σχετικώς ικανοποιητικόν.  Αρκεί το κράτος  να μην ανατρέπη τον μόχθον του Αιγινήτου και η Κυβέρνησις να επιδυκνύει  αντίληψην εις τας ανάγκας του.
Να του εξασφαλίση γεωτρήσεις και άρδευσιν των  δέντρων και χωραφιών του  και αγροτικάς  πιστώσεις δια της ΑΤΕ.
Να του εξασφαλίση την απρόσκοπτον παραγωγήν της αλιείας και της σπογγαλιείας  που απασχολεί περί τους 300 εργάτας ,δύτας κλπ. Να του δώσει αλιευτικάς πιστώσεις και μηχανάς.
Να του δώσει 1-2  βασικούς της νήσου δρόμους, μερικάς μικράς πιστώσεις δια την επισκευήν των σχολείων.
Να  εμπλουτίση τα Γυμνάσια και τα Δημ.  σχολεία  με μέσα διδασκαλίας και να ενισχυθή το προσωπικόν  των.  
Να επισκευάση  η να διαμορφώση τους λιμενίσκους της, να πυκνώση την συγκοινωνίαν και να αποκαταστήση την τηλεγραφικήν τοιαύτην.
Να δώση νερό και ηλεκτρικό ευθηνό και δι αγροτικήν χρήσιν.  
Να περιορισθή και να αξιοποιηθή η μοναστηριακή ιδιοκτησία.
Και τότε η Αίγινα  και θα ευημερήση  και δεν θα διαμαρτύρεται και πολλαπλάσια και εις το Κράτος και εις την οικονομίας του θα αποδώση τα εις αυτήν διατεθέντα».


1976*  - Χρήστος Αξιώτης (Δήμαρχος Αίγινας προς τον πρωθυπουργό Κων/νο Καραμανλή)
 «…Δείγμα της σημαντικής  κινήσεως στο νησί μας αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία του 1975, από τα οποία προκύπτει ότι κατά το έτος αυτό αφίχθησαν εις την Αίγινα:  1) 1.003.277 επιβάτες 2 )33.565 ΙΧ αυτοκίνητα 3) 17.975 φορτ. Αυτοκίνητα 4) 5.434 τρίκυκλα
Ενώ κατά το 1976 η κίνησις έχει αυξηθή κατά 20%. Εις όλα αυτά προβάλλει και το ότι η Αίγινα είναι η πλησιέστερη στην πρωτεύουσα Νήσος μετά την Σαλαμίνα, καθώς και η ύπαρξη της μονής του θαυματουργού Αγίου Νεκταρίου, η φήμη του οποίου εξαπλώνεται καθημερινά προσελκύονται πλήθος προσκυνητών. Ο Δήμος μας χωρίς να διαθέστη σημαντικά έσοδα και πλήθος προβλήματα είναι επιφορτισμένος να φροντίζη για την καθαριότητα και την ύδρευση της πόλεως, τον καθαρισμό των πλαζ και των ακτών ,χωρίς να επωφελείται από τα εκατομμύρια
των επισκεπτών
και των προσκυνητών
αντίθετα με τους άλλους οργανισμούς υπέρ των οποίων επιβαρύνεται το εισιτήριο των πλοίων κατά επιβάτη ήτοι 5 δρχ. υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Αιγίνης 3,50 δρχ. υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς… Ενώ οι οργανισμοί αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν τα αυξημένα προβλήματα καθαριότητας, ύδρευσης κλπ. όλων αυτών των επισκεπτών. Επίσης ουδεμία εισφορά εισπράττει ο Δήμος
από την Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου,
ενώ έχομεν την περίπτωσιν του Ιδρύματος  της Ευαγγελιστρίας Τήνου όπου κατά το 1975 10% του εκ 32 εκατ. Δρχ. απολογισμού του διετέθησαν υπέρ του Δήμου Τήνου…»*  
«… και να σας παρακαλέσω θερμώς όπως επιδείξετε το ενδιαφέρον σας, το οποίον και εις το παρελθόν κατά την επίσκεψίν σας το 1959 είχατε δείξει ίνα εξευρεθή τρόπος οικονομικής ενισχύσεως και δημιουργίας πόρων δια τον Δήμον μας».

 2013 - Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Αξιώτη το Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας της Τήνου, έδωσε 3,2 3κ. δραχμές στον δήμο το 1976
Σε προχθεσινή επικοινωνίας μας με το Ίδρυμα, ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας μας είπε πως η χορηγία αυτή προς τον δήμο, είναι από συστάσεως του Ιδρύματος και μας έστειλε το απολογισμό του 2012.
Στον οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, διαπιστώνουμε ότι το 2011  το Ίδρυμα έδωσε   
·        306.968 ευρώ στον Δήμο της Τήνου
·   και διέθεσε πάνω από 1.000.000 ευρώ  σε σχολικές επιτροπές, νοσήλια απόρων,οικονομική ενίσχυση απόρων, υποτροφίες σε σπουδαστές, γηροκομεία κλπ. του νησιού
Κοντά 1.500.000 ευρώ συνολικά, όση είναι η επιχορήγηση που παίρνουμε από την περιφέρεια για να μπουκώνουμε τις ….νεροφίδες ή να το σκορπάμε με το 45% «απώλειες» .
Το καλό είναι πως μας παρέχεται η δυνατότητα επιλογής στο πώς να σκορπάμε τα ….εκατομμύρια. Το μονό που απαγορεύεται  είναι να πιάσουν τόπο,   π.χ. να αγοράσουμε μια υδροφόρα.
Άρα τώρα που ο δήμαρχος μας έχει καλέσει τον Αρχιεπίσκοπο στη νησί να συζητήσουν για ζητήματα θρησκευτικού τουρισμού, μπορούν ίσως να κουβεντιάσουν και το πώς αυτός ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει  στην ενίσχυση του δήμου, με νέους πόρους.  Θέλουμε να πιστεύουμε πως και ο δικός μας επίσκοπος, ο κ. Εφραίμ θα εξετάσει αντίστοιχα τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν.
Από την άλλη διαπιστώνουμε πως τα προβλήματα (τι 1949, τι 1976, τι 2013 και τι 2016) παραμένουν τα ίδια, επιδεινώνεται η οικονομική στενότητα του δήμου (θανάσιμο τρίδυμο Καλλικράτης-Μνημόνιο-Ντόπια διαπλοκή) και όλες οι δημοτικές αρχές που πέρασαν,  καμώνονται τον  επιτυχημένο.
Και ….απειλούν να επαναλάβουν την επιτυχία τους διεκδικώντας να επανέλθουν στην ηγεσία του δήμου.

Σημείωση
1. Ο κ. Π. Κουκούλης λέει και ξανάλεει πως η ευκαιρία για ένταξη του υποθαλάσσιου αγωγού στο ΕΣΠΑ 2013  χάθηκε και πως έγιναν κάποια λάθη, αλλά αν βγει αυτός θα τα διορθώσει, τα δικά του λάθη και ως δήμαρχος και ως αντιπολίτευση.  Πάμε λοιπόν στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020; Από την άλλη ο δήμαρχος λέει πως οι Κασσάνδρες διαψεύδονται και ο αγωγός θα γίνει. Υπάρχει κάτι πιο χειροπιαστό ή θα παίζουμε την κολοκυθιά για μερικά χρόνια ακόμα.
Ο  κ. Γρηγορόπουλος τηρεί σιγήν …ιχθύος και αν γίνει ο αγωγός κερδίζει η …Αίγινα, ενώ αν δεν γίνει χάνει ο δήμαρχος. Μονά ζυγά δικά του.
Εκείνο που με ανησυχεί είναι πως ο Σάκης δεν λέει πια Ο Αγωγός είναι προ των Πυλών, Ο Αγωγός είναι προ των Πυλών …..
Όχι πως χάνουμε το …ρητό. Αυτό το ρητό το παρέδωσε σε καλά χέρια αλλά για άλλη …χρήση. Λέει ο Πετρίτης στο ppetritis.wordpress.com, μια εβδομάδα πριν:
«Τα πράγματα κινούνται προς τα εμπρός και στη ροή αυτή υπάρχει «ανεπίστροφη βαλβίδα». Η νέα γενιά  του νησιού δηλώνει παρούσα και έτοιμη  να το οδηγήσει στην επόμενη, πιο υγιή φάση της ιστορίας του.  Το «καινούργιο» βρίσκεται προ των πυλών, μαζί και η αναγέννηση της Αίγινας».
Από αγωγό δεν ξέρω περισσότερα, αλλά Προ Των Πυλών, έχει γεμίσει ο τόπος  πράματα και θάματα και άμα τη εκλογή Πέτρου,  Άρατε …Πύλας και θα μπουκάρει το καινούργιο. Και τι περιμένει και δεν μπουκάρει το καινούργιο τώρα ;  Όχι όλο, μη πάθουμε και overdose, αλλά να μια σταλιά, να πάρουμε μια γεύση. Να ξέρουμε τι μας …περιμένει !

2. «Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Ευαγγελίστριας της Τήνου, λέει στο τέλος ο απολογισμός πεπραγμένων, είναι στη διάθεση οιουδήποτε πολίτη για διευκρίνηση αποριών οικονομικού περιεχομένου». Αν θέλετε όμως καμία διευκρίνηση για τα οικονομικά του δήμου εδώ στην Αίγινα, πρώτα κάνετε αίτηση και μετά ….προσεύχεστε στην Παναγία και αν εισακουστείτε. Εδώ έχουν δικό τους Θεό, δεν περνά η μπογιά της …Θεομήτορος. 
Ο Κατσικάρης για παράδειγμα, κάθε τρεις και λίγο, λέει πως χρεωστάνε στον δήμο εκατομμύρια, πολλά χαρίζονται και πως αυτό υπηρετεί τις πελατειακές σχέσεις των αρχόντων μας. Και μετά από όσα λέει, τσουπ, βάζει το χέρι στον κρατικό προϋπολογισμό, αρπάζει μερικά εκατομμύρια και τους τα δίνει να ….ξεχρεώσουν τις πελατειακές σχέσεις.
Μετά ξαναβάζει το χέρι αρπάζει πολλά περισσότερα για τις άλλες πελατειακές, του υποθαλάσσιου, του περιφερειακού, του κυματοθραύστη…
Κανένα ευρουλάκι για να φτιάξουμε το ρημάδι το λιμάνι στο Λεόντι, έχει …μείνει;


Νικήτας Παπαϊωάννου
 

*Στοιχεία από αρχείο Κασελούρη, Σχεδία στ΄ Ανοιχτά της Αίγινας και δικές μας ….ιαματικές πηγές

                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: